Udvikling af en visuel identitet til Nørre Aaby

Blikfang har udviklet en ny visuel identitet til den vestfynske landsby Nørre Aaby. Det har vi som led i et større områdefornyelsesprogram for byen. I tæt samarbejde med en engageret gruppe borgere i Nørre Aaby har vi skabt en række elementer, der viser byens liv, aktiviteter og historie. 

Et af elementerne er et logo. Logoet er inspireret af byens form, struktur og netværk samt jernbanen og åen, der har haft stor betydning for Nørre Aabys udvikling. Farverne, der er gennemgående i designelementerne, repræsenterer desuden Nørre Aabys bærende elementer:

· Åen, der har givet byen sit navn
· Banen, der har fået byen til at vokse
· Og industrien, der har fået byen til at leve.

Nørre Aaby nye visuelle identitet og logo_Blikfang-nu grafisk design

En hyldest til de frivillige

I arbejdet med at skabe en ny visuel identitet og et særkende til Nørre Aaby har vi fokuseret på at skabe synlighed. For såvel byens borgere som besøgende.

Nørre Aaby har et rigt og aktivt foreningsliv båret af passionerede frivillige. Med forskellige statements på skilte rundt omkring i byen har vi skabt synlighed omkring de mange aktiviteter. Samtidig hylder vi de frivillige kræfter, som gør det hele muligt – for det har de fortjent.

Oplev Nørre Aaby

Nørre Aaby danner ramme om masser af spændende aktiviteter – og du kan se hvor alle aktiviterne er her på kortet.
God fornøjelse og velkommen til Nørre Aaby.